Bölüm Başkanından

 

Bölüm Başkanından;

 

Sevgili Öğrenciler
Mimarlık Bölümü, ülkemizde ve tüm Dünya genelinde kabul gören çağdaş standartlara uygun nitelikli mimarlar yetiştirmek amacıyla 2012-2013 eğitim yılında kurulmuştur.  Temel hedefimiz çağdaş teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yeniliklere açık, tasarımda yaratıcı, disiplinler arası ekip çalışmaları yapabilen, kültürel varlıklarımızı ve doğal çevremizi koruyan, mesleğini etik kurallara sadık kalarak gerçekleştiren topluma yararlı mimarlar yetiştirmektir. Bu düşünceler çerçevesinde düzenlenmiş olan programımızda; sizlere çağdaş teknolojiler ve yöntemler kullanılarak mimarlık mesleğine ait teknik bilgiler öğretilirken mimarlığın estetik ve sanatsal yönünü de ele alan özgürlükçü, yenilikçi, sorgulayıcı, katılımcı, sürdürülebilir ve kamusal değerleri merkezine alan bir eğitim anlayışı benimsenmektedir. Eğitiminizi alacağınız dört yıl boyunca ülkemizin en seçkin üniversitelerinden birinde, her biri alanlarında yetkin hocalarınızla birlikte çalışacaksınız. Sizlere burada sadece seçtiğiniz alandaki mesleki eğitimi vermekle yetinmeyecek, ülkemizin yarınlarında söz sahibi olan, düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmeniz için de yardımcı olacağız. Sizlerden beklentimiz, ülkemizin geleceği için kendinizi nitelikli bireyler olmaya adamanız ve üreteceğiniz bilimsel, teknik ve sanatsal eserler ile hizmetleri toplum yararına sunmanızdır.

 

Prof. Dr. Cüneyt KURTAY

Mimarlık Bölümü

Bölüm Başkanı