Stüdyo Projeleri

2022-2023 Güz Dönemi Stüdyo Projeleri

 

 • MİM 191  _ Basic Design I

Stüdyo Yürütücüleri: Doç. Dr. Çağla Caner Yüksel,  Öğr. Gör. Tevfik Gürsu, Öğr. Gör. Dr. Melek Pınar Uz Baki, DSÜ. Öğr. Gör. Dr. Seda Nehir Gümüşlü, Arş. Gör. Aysema Ülke

 

INTERFERENCE

Öğrenciler, ikili gruplar halinde, patlama, yayılma, artikülasyon, dinamizm, dönüşüm, geçirgenlik, çözünürlük, hareket, oluşum, uyum, değişiklik, yoğunluk, düzensizlik, bozulma, bozulma, dönüşüm, yayılma, artikülasyon, bozulma, stimülasyon ve dalgalanma temalarından herhangi ikisini seçerek iki adet (30x30x30 cm) küp tasarladılar. Her bir küp tasarımı, ön araştırma sürecini takip ederek, çeşitli malzeme nitelikleri, ilişkileri ve yorumlarıyla oluşturulan farklı üç boyutlu özellikleri keşfetti. Son adımda öğrenciler, bu iki farklı küpün girişim kavramını temsil niteliğindeki kesişimini tasarladılar.

 

Aleynanur DORUK - Ece TÜTÜNCÜOĞLU

  

  

 

Deniz ŞİMŞEK - Rana ÖZDEMİR

  

  

 

Dilara SEYFELİ - Tuğçe ÖZDEMİR

  

  

 

Eylül GÜVENÇ - Utku Fırat ARAS

  

 

Oğuz AYDIN - Burak ALKIŞ

   

    

 

Selin AYKUT - Beril ELMACIOĞLU

   

  

 

Sümeyye ÜNAL - Ecenur GÖKTÜRK

  

  

 

 

 • MİM 291  _ Tasarım Stüdyosu I

Stüdyo Yürütücüleri: Doç. Dr. Aysu SAGUN KENTEL, Dr. Öğr. Üyesi Müge BAHÇECİ, Öğr. Gör. Seçil ÖZCAN GEYLANİ, DSÜ. Öğr. Gör. Ülker ERDOĞAN, Arş. Gör. Elif Nur BEK

 

SAĞLIKLI BİR YAŞAM ALANI OLARAK EV

MİM 291 Tasarım Stüdyosu I, 2022-23 Güz Dönemi Final Proje konusu, iklim değişikliği ve mekân tasarımı üst başlığına odaklanarak, Ankara, Kazan?da bulunan Güvenç Göleti yerleşkesi içinde Bilim İnsanı İçin ?Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev? olarak belirlenmiştir. Belirlenen bilim insanı bir biyolog, iklimbilimci ya da gökbilimcidir. Evin hem bir ?yaşama alanı? hem de bir ?çalışma alanı? olarak hizmet verebilecek yeterlilikte kurgulanması tasarımda esas olmuştur.

Final projesi Baumit?in ?Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev? konusu ile ilişkilenmesi beklenmiştir. Tasarımların iklim değişikliği-mekân üretimi düzlemindeki önerileri üzerinde durulmuştur. Bu öneriler geliştirilirken, yer-bağlam tartışmalarına kapı açarak alanın fiziksel nitelikleriyle uyumlu doğa-mekân ilişkiselliğinin düşünülmesi, konaklama ile birlikte bilim üretiminin gerçekleştirilmesine fırsat verilmesi beklenmiştir.

 

Kaanhan EYÜBOĞLU

 

Mustafa EKELİK

 

Özge ÇAKMAK

 

Sonay SELEŞ

  

 

 

 • MİM 491  _ Tasarım Stüdyosu V

Stüdyo Yürütücüleri:  Prof. Dr. Cüneyt KURTAY (Koordinatör), Prof. Dr. Nuray BAYRAKTAR,  DSÜ. Öğr. Gör. Emre ŞAVURAL,  DSÜ. Öğr. Gör. Erdal SORGUCU, DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan AKSOY, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu BAL, Arş. Gör. Simla ŞANLI

 

CITYSCRAPER: SÜRDÜRÜLEBİLİR GÖKDELEN TASARIM YARIŞMASI

 

Şartnamede belirtildiği üzere[1]; CityScraper: Sürdürülebilir Gökdelen Tasarım Yarışması, yüksek bir bina ile bulunduğu kent arasındaki ilişkiyi araştıran bir yaklaşım içermektedir. Bu yaklaşım; yapının yer aldığı kente ve tüm dünyaya karşı küresel sorumluluğunun farkında olarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan dinamik ve uyarlanabilir bir kurguyu esas almaktadır. Bu yarışmada amaçlanan; çevresel sorunlara, sermaye ve mühendislikle çözülmeye çalışılan birçok soruna tasarım yoluyla çözüm üretilmesidir. Dönem boyunca; ?Bu mega yapıların sosyal, kültürel, çevresel, tarihi ve kentsel sorumlulukları nelerdir?? sorusuna cevap aranmıştır. Tasarım alanı; şartnamede yer aldığı üzere dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kent olacak şekilde öğrencilere bırakılmıştır.

[1] https://uni.xyz/competitions/cityscraper/info/about 

 

Batın Alp KAYALIDERE - Duygu POLATKAN

 

Cansu PARABAKAN - Özge TEMEL

 

Ebrar TEMİZ - Zehra UYANIK

 

Halil İbrahim GÜL

 

MİM 492- Tasarım Stüdyosu IV

Şulenur İYİGÜN

 

 

 

2021-2022 Bahar Dönemi Stüdyo Projeleri

 

 • MİM 192  _ Basic Design II

Stüdyo Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Caner Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Öğr. Gör. Tevfik Gürsu, Öğr. Gör. Melek Pınar Uz Baki, Arş. Gör. Aysema Ülke

 

ULUS HUB: KARŞILAŞMA MEKAN(LAR)I

Öğrencilerden, Ulus?ta karşılaşma(lar) pratiği için çeşitli mekanlar organize olduğu bir hub tasarlamaları bekleniyordu. Bu özel yer, tasarım yaklaşımlarını içerik açısından bağlamsallaştırmalarına yol açtı, ?karşılaşma? teması ise tasarım konseptlerini ve senaryolarını geliştirmelerine yardımcı oldu. Bu doğrultuda, Ankara'nın çeşitli yönlerini (kültürel, tarihi, doğal, sosyal vb.) ortaya koyan, kısa süreli etkinliklere ve atölyelere ev sahipliği yapacak bir mekansal organizasyon tasarladılar.

 

Berfin Çeliksoy

  

 

 

Mustafa Ekelik

 

Betül Kanca

 

Melissa Bağcıoğlu

 

Fuat Kerim Uyanık

 

 

 • MİM 292  _ Tasarım Stüdyosu II

Stüdyo Yürütücüleri: Doç. Dr. Aysu SAGUN KENTEL, Dr. Öğr. Üyesi Müge BAHÇECİ, Öğr. Gör. Seçil ÖZCAN GEYLANİ, DSÜ. Öğr. Gör. Ülker ERDOĞAN, Arş. Gör. Elif Nur BEK

 

EĞİTİM VE ÜRETİM MERKEZİ

2021-2022 Bahar Dönemi?nde MİM292 Tasarım Stüdyosu II?nin mimari proje konusu, ?Kent Yoksulluğu/Kentsel Yoksulluk? stüdyolar üst teması ile ilişkilenecek biçimde, Ankara?nın Beypazarı ilçesinde tasarımı kurgulanacak olan ?Eğitim ve Üretim Merkezi? olarak belirlenmiştir.

Belirtilen temanın; hem hâlihazırda özgün mimari dokusunu koruyan alanda yaşayan farklı yaş ve meslek grupları, hem de burayı ziyaret edecek turistler için kültürel değerleri yeniden üretecek, tanıtacak ve sergileyecek bir alan olarak ele alınması beklenmektedir. Merkezin, burada yaşayan insanlar için meslek/beceri kazandırma ve toplumsal/ekonomik yapıya katkıda bulunma işlevlerini gerçekleştirmesi beklenirken; ziyaretçiler için de günübirlik atölye çalışmalarının yürütülebileceği, özgün kültürel doku ile temasa geçilebilecek bir alan olarak hizmet vermesi öngörülmektedir.

 

Beyza Kulakoğlu

 

 

İlgi Başak Kayıkçı

 

 

 • MİM 392  _ Tasarım Stüdyosu IV

Stüdyo Yürütücüleri:  Dr. Öğr. Üyesi Özgür YAKIN,  Öğr. Gör. Elif Cemre ÇELİKCAN YOZÇU, DSÜ. Öğr. Gör. Canan SEYHUN, DSÜ. Öğr. Gör. Eser KÖKEN İŞLEYİCİ, DSÜ. Öğr. Gör. Kadri ATABAŞ, Arş. Gör. Nehir Bera BİÇER

 

KENT YOK- [SUN /SUL] -LUĞU İLE MÜCADELE:

ALTERNATİF BARINMA VE YAŞAMA ÇEVRELERİ TASARIMI

Tasarım stüdyosu kapsamında öğrencilerin, kent içerisinde, kent yoksunluğu/yoksulluğu ile mücadelede alternatif barınma ve yaşama çevreleri üzerine tasarım pratikleri geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu bağlamda, mevcut dokuya yerleşecek barınma programının, kentte öğrencinin belirleyeceği bir yoksunluk-yoksulluk sorununa çözüm getirecek üretim mekanları ile birlikte tasarlanması beklenmektedir. Alternatif barınma senaryoları geliştirilirken ??nomad??1 yaşam biçimleri göz önünde bulundurularak geçici ve hareket halinde yerleşim pratikleri önerilebilir.
Mimari program, temel olarak alternatif barınma çevreleri ve belirlenecek üretim mekanlarından oluşmaktadır. Mimari programa önerilen senaryoların barınma problemine alternatif çözümler ararken kamusal alan-özel alan, birlikte yaşam, kentte üretim gibi kavramları yeniden tartışması beklenmektedir.

 

Emre Özcan

 

 

Aylin Yıldırım

  

 

Umut Aslan

 

Berkay Ertem

 

 

 

 • MİM 492  _ Tasarım Stüdyosu VI

Stüdyo Yürütücüleri:  Prof. Dr. Nuray BAYRAKTAR,  DSÜ. Öğr. Gör. Emre ŞAVURAL,  DSÜ. Öğr. Gör. Erdal SORGUCU, DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan AKSOY, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu BAL, DSÜ. Öğr. Gör. Sait Onur EDEŞ, Arş. Gör. Simla ŞANLI

 

KENTSEL ÜTOPYA / KENT ENSTİTÜLERİ: BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

''Köy Enstitülerinden İlhamla''

 

MİM 492 Tasarım Stüdyosu VI (Diploma Projesi) dersinde konu başlığı ;  gençlerin yeni teknolojik olanaklarla tanışmaları ve kentle ilişkilenmeleri için yeni ortamlar oluşturmak üzere ?Kent Enstitüsü? olarak belirlenmiştir.  Projelendirilecek Kent Enstitüsü aynı zamanda gençlerin kentte istihdamlarını sağlamak üzere vasıflı elemanlar olarak yetiştirilmeleri ve iş hayatına kazandırılmaları açısından da önemli  görülmektedir. Kentte yaşayan ancak kentin olanaklarından yeterince yararlanamayan gençleri teknoloji ile buluşturacak olan Kent Enstitüsü?nde ;  özellikle bilgisayar kullanımı üzerine eğitimler verilmesi, gençlerin;  bilimsel bilgi ile buluşmalarını, bilimin gündelik karşılıklarını anlamalarını , bilgiye doğrudan erişmelerini destekleyecek ve öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli ve üretken kullanmalarını sağlayacak olanaklar yaratılması hedeflenmiştir.  

Ankara Adliyesi, CSO  ve CerModern arasında kalan alan  Proje Çalışma Alanı  olarak seçilmiştir.

 

Ali Hakan Bilgin

 

 

Ece Atasoy

 

Furkan Çalışkan

 

Kerem Aydın

 

Melike Çelik

Sena Kara

 

 

 

2021-2022 Güz Dönemi Stüdyo Projeleri

 

 • MİM 291  _ Tasarım Stüdyosu I

Stüdyo Yürütücüleri: Doç. Dr. Aysu SAGUN KENTEL, Dr. Öğr. Üyesi Müge BAHÇECİ, Öğr. Gör. Seçil ÖZCAN GEYLANİ, DSÜ. Öğr. Gör. Ülker ERDOĞAN, Arş. Gör. Nehir Melis DOĞU

 

SANATÇI, SPORCU VEYA ÖĞRENCİ KONUK EVİ

MİM 291 Tasarım Stüdyosu I, 2021-22 Güz Dönemi proje konusu, Ankara Çayyolu?nda, yakın çevresinde Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer Sahnesi ve Ümitköy Spor Kompleksi bulunmakta olan bölgede bir Sanatçı, Sporcu veya Öğrenci Konuk Evi tasarımı olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, alanı ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve yer-bağlam tartışmalarına kapı açarak; tiyatro sahnesinde sahne alacak oyuncuların konaklayabilecekleri, spor kompleksi alanını ve sahalarını kullanacak sporcuların antrenmanları süresince kullanabilecekleri ya da Ankara?ya eğitim amaçlı gelecek öğrencilerin sürekli adreslerine yerleşene dek misafir olabilecekleri Öğrenci Konuk Evi?ne yönelik tasarım önerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda; her bir öğrencinin, belirtilen kullanıcı gruplarından birini seçip, söz konusu başlık için, kullanıcıların kendileri ve aileleriyle gelip konaklayabilecekleri Konuk Evi tasarımlarını oluşturmaları gerekmektedir.

 

Deniz Büber

 

Merve Özcan

 

Özge Savtok

  

 

Rana Yaşacan

 

 

 • MİM 391  _ Tasarım Stüdyosu III

Stüdyo Yürütücüleri:  Dr. Öğr. Üyesi Özgür YAKIN,  DSÜ. Öğr. Gör. Canan SEYHUN, DSÜ. Öğr. Gör. Eser KÖKEN İŞLEYİCİ, DSÜ. Öğr. Gör. Kadri ATABAŞ, Arş. Gör. Nehir Bera BİÇER

 

KENTSEL-KOMÜNAL UYUM: AFET-ACİL DURUM

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YERLEŞKESİ

Stüdyo programı güncel toplumsal, kentsel ve çevresel dinamiklere farkındalık artırmak üzerine kurgulanmaktadır. Bu sebeple, bu dönem mimari programda yer alan eğitim, araştırma ve uygulama merkezi yapısı senaryosu afet önleme ve korunma yöntemlerinin kuram ve pratiğinin uygulanma alanlarını sorgulamayı hedeflemektedir. Tasarım stüdyosu kapsamında öğrencilerin, kent merkezinde yoğun bir dokuya yerleşmek üzere bir afet-acil durum eğitim-araştırma-uygulama yapısı beraberinde kalıcı-geçici konaklama birimlerinden oluşan bir yerleşke tasarlaması beklenmektedir. Mimari programa önerilen senaryoların konaklama problemine alternatif çözümler ararken kamusal alan-özel alan, birlikte yaşam, geçici-kalıcı barınma gibi kavramları yeniden tartışması beklenmektedir. Afet-acil durum eğitim-araştırma-uygulama merkezi program önerilerinin ise toplumsal-kentsel ve çevresel rehabilitasyon ve readaptasyon süreçlerini empatik yaklaşımla sorgulaması ve tariflemesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak, önerilen mimari projelerin eğitim ve barınma-konaklama işlevlerini bir arada sorgulamaları ve çözümlemeleri beklenmektedir.

 

Ebrar Dilara Temiz

  

Emre Özcan

 

 

Halil İbrahim Gül

   

 

Umut Aslan

 

 • MİM 491/MİM 421  _ Tasarım Stüdyosu IV

Stüdyo Yürütücüleri:  Prof. Dr. Nuray BAYRAKTAR,  DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan AKSOY, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu BAL, DSÜ. Öğr. Gör. Erdal SORGUCU, DSÜ. Öğr. Gör. Emre ŞAVURAL, Arş. Gör. Simla ŞANLI

 

OFİS VE ORTAK ÇALIŞMA / YAŞAMA MEKANI

paylaşma/etkileşim/karşılaşma/öğrenme/birlikte ürretme/dayanışma 

Küreselleşme ile birlikte bilgi ve inovasyonun ön plana çıktığı, esnek çalışma biçimlerinin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz Pandemi sürecinin  çalışma zamanını ve mekânını dönüştürerek bu esnekliği daha da derinleştirdiği söylenebilir. Giderek kısa süreli anlaşmaların olduğu, farklı işbirliklerinin kurulduğu, değişmeye ve dönüşmeye açık, disiplinlerarası diyaloglara ihtiyaç duyan çalışma biçimleri ortaya çıkıyor. Bu durum bizleri bir yandan ?çalışma ve yaşama mekânları?nı sorgulamaya götürüyor, öte yandan bizlere  bir aradalıkların mekân aracılığıyla nasıl kurulabileceğini düşündürtüyor.

MİM491-MİM421 Tasarım Stüdyosu V dersinde;  inovasyona, yaratıcılıg?a ve u?retkenlig?e olanak verecek bir ofis/ ortak c?alıs?ma ve yas?ama mekanı tasarlanması istenmiştir. Farklı kullanıcı gruplarının ilişkilenmesini örgütleyecek, barınma birimleri ile birlikte ele alınacak, yenilikçi teknolojileri bünyesinde var edecek bir merkez/kampüs projesi geliştirilmesi konu olarak seçilmiştir. Proje alanı olarak ise gerek üniversite ile bağlantısının getireceği olanaklar ve potansiyeller açısından gerekse referansları tartışmalı bir alanda zorlayıcı tasarım deneyimi yaratması açısından Başkent Üniversitesi ile Eskişehir Yolu arasında kalan  arazi belirlenmiştir.

 

Miray Yıldız-Aleyna Kalkan

 

Esra Akın

 

İzel İşeri- Tuba Alkan

 

Melike Çelik-Sevgi Çelik

 

Ece Atasoy-Nazlı Zeynep Köse

 

Sena Kara- Senanur Yılmaz

 

 

2020-2021 Bahar Dönemi Stüdyo Projeleri

 

 • MİM 192  _ Basic Design II

Stüdyo Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Caner Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Öğr. Gör. Tevfik Gürsu, Öğr. Gör. Melek Pınar Uz Baki

 

PLAYS IN PLACE

Students were expected to design a spatial organization for the practice of play in the Gölbaşı district. The selected site brings near the settled area to the natural environment and allows various usages and types of spaces within a specific landform. They designed for 10 parents, 10 children, 2 instructors, and 2 staff to host short-term and long-term usages. The project includes at least 8-10 spaces that accommodates play spaces, various activities, spatial experiences serving for individual and common uses.

 

Tunahan Fıstık

 

Özge Savtok

Büşra Özbek

 

Halil İbrahim Özsoy

Deniz Büber

 

 

 • MİM 292 / MİM 222  _ Tasarım Stüdyosu II

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Şule Taşlı Pektaş, Dr. Öğr. Üyesi Müge Bahçeci, Öğr. Gör. Seçil Özcan Geylani, DSÜ. Öğr. Gör. Zühal Ekinci, Arş. Gör. Nehir Melis Uzun

 

TUZ MÜZESİ

Dersin proje konusu, Tarihi Çamaltı Tuzlası ve Yerleşkesi'nde, alanın tarihi ve endüstriyel miras olma nitelikleri sebebiyle, bir ziyaretçi ve tanıtım merkezi olarak çalışacak Tuz Müzesi?nin tasarlanması olarak belirlenmiştir. Söz konusu alanda kurgulanacak Tuz Müzesi?nde, çeşitli yaş ve meslek gruplarından farklı ziyaretçi profillerinin bir arada düşünülebileceği bir mekan kurgusu beklenmektedir. Bu kurguda güncel sergileme tekniklerine olanak veren interaktif sergileme ve bilgilenme yöntemleri ile mekanın temel parametrelerini harmanlayan çözümler istenmektedir. Tuz Müzesi?nin ana tasarım kararlarında yapının konumlandığı alanın mevcut durumu dikkate alınmalı; aynı zamanda önerilen çözüm, alanın tanıklık ettiği farklı tarihsel dönemler ile alanın gelişimi, dönüşümünü ve süregiden faaliyetin adımlarını incelikleriyle okuyabilmiş olmalıdır.

 

Berkay Ertem

 

Emre Özcan

  

  

 

Deniz Yalçınkaya

 

 

 • MİM 392 / MİM 322  _ Design Studio IV / Tasarım Stüdyosu IV

Stüdyo Yürütücüleri: Öğr. Gör. Dr. Özgür Yakın, Öğr. Gör. Elif Cemre Çelikcan Yozçu, DSÜ. Öğr. Gör. Canan Seyhun, DSÜ. Öğr. Gör. Eser Köken İşleyici, DSÜ. Öğr. Gör. Günay Erdem, Arş. Gör. Nehir Bera Biçer

 

MUSEUM OF ...?

MUSEUM AS AN INFORMAL LEARNING SPACE

Within the scope of this course, students are expected to design individual projects for a public museum at the historical center of Ankara. Throughout the semester, investigations and analyses on art museums produced by both traditional and contemporary perspectives will be carried out. Considering the public museum as ?an informal learning space?, each student will propose particular concepts and outlines for the architectural programs of their projects, with the intention of contributing to the discussion on how museums function as public spaces in the contemporary world. Each student project is expected to offer spatial and social relationships regarding the given urban context with site specific architectural solutions.

 

Kerem Aydın

 

 

Sena Nur Yılmaz

 

Berrin Bezik

 

 

 

 

 

 • MİM 492 / MİM 422  _ Design Studio VI / Tasarım Stüdyosu VI

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, DSÜ. Öğr. Gör. Emre Şavural, DSÜ. Öğr. Gör. Erdal Sorgucu, DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan Aksoy, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu Bal, Arş. Gör. Simla Şanlı

 

AnkaraModern (MERKEZ)

MİM 422-MİM 492 Tasarım Stüdyosu VI   (Diploma Projesi) dersinde Zafer Parkını ve Zafer Meydanını içeren açıklık dönemin proje alanı olarak tariflenmiştir. Alan;   Ankara'nın ilk planından itibaren morfolojik özellikleri ile fark edilmekte, Atatürk Bulvarı üzerinde,  doğu batı yönünde oluşturulmuş iki ayrı  " Niş" olarak dikkat çekmektedir. Alanın merkezinde Atatürk anıtı yer almaktadır.   

?Kentsel Niş? olarak tanımlanan bu alanın Ankara?nın ve Cumhuriyet'in modern sanatlar tarihini belgeleyecek, sergileyecek bir "Kültürel Niş" olarak ele alınması, bu alanda bir Modern Sanatlar Merkezi tasarlanması dönemin proje konusu olarak belirlenmiştir.  Merkezin bir yandan sanatın iyileştirici gücünü ortaya çıkaracak bir etkinlik merkezi olması beklenmiş, sanatsal üretimin farklı biçimlerde icra edilmesini sağlayacak teknolojik olanaklara sahip olması ve bu zor koşullarda sanatsal üretimden vaz geçmeyen sanatçılar için dayanışma ortamı olması hedeflenmiştir.

 

Onur İlgöz

 

Büşra Ün

İdil Berktaş

 

 

2020-2021 Güz Dönemi Stüdyo Projeleri

 

 • MİM 291 _ Tasarım Stüdyosu I

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Şule TAŞLI PEKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi. Müge BAHÇECİ, Öğr. Gör. Seçil ÖZCAN, DSÜ Öğr. Gör. Zuhal EKİNCİ, Arş. Gör. Hüma TÜLCE UMAN

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK I DOĞADA BİR AİLE EVİ

MİM 291: Tasarım Stüdyosu I Dersinin 2020-2021 Güz Dönemi mimari proje konusu kapsamında sürdürülebilirlik kavramının farklı yönleri düşünülerek, öğrencilerin doğada kendi ailelerine ait  bir ev tasarlamaları olmuştur. Geliştirilen senaryolar doğrultusunda, farklı kullanıcı profillerinin gereksinimlerine göre tasarlanması beklenen konutlarda, kullanıcı profili ile ilgili detaylar her öğrencinin bireysel olarak geliştireceği özgün senaryolara bağlı kalmıştır. Bu kurguda değişen yaşam biçimlerinin getirdiği konut anlayışına olanak veren yapım teknoloji ve malzemelerini sürdürülebilirlik kavramları ile harmanlayan kullanıcı odaklı çözümler beklenmiştir.
Mimari program, sürdürülebilir paradigmalar içinde her aile bireyinin bireysel ve sosyal alışkanlıkları, yaşam tarzı, rutini ve gereksinimleri hakkında bir araştırmanın rehberliğinde belirlenmiştir.

 

Meltem Yılmaz

 

Enes Şahin

 

Deniz Yalçınkaya

 

 

 

 • MİM 391 _ Tasarım Stüdyosu III

Stüdyo Yürütücüleri: Öğr. Gör. Cemre Çelikcan, DSÜ. Öğr. Gör. Eser Köken İşleyici, DSÜ. Öğr. Gör. Canan Seyhun, DSÜ. Öğr. Günay Erdem, Arş. Gör. Nehir Bera Biçer

 

eCo-living: a new way of urban dwelling

Tasarım stüdyosu kapsamında öğrencilerin, kent merkezinde yoğun bir dokuya yerleşmek üzere bir konut yerleşkesi tasarlaması beklenmektedir. Kent okumaları ve gündelik pratikler üzerine yapılacak ön çalışmalarla başlayacak olan tasarım sürecinde, mimari projenin; kamusal alan-özel alan kavramlarını güncel konular bağlamında yeniden tartışması, sosyal ve mekânsal sürdürülebilirlik ile yapım teknikleri üzerine deneyleri içermesi, ekolojik sürüdürülebilirlik yönünde çözümleri kapsaması beklenmektedir.

 

Kerem Aydın

 

Melike Çelik

 

 

Yavuz Cevher

 

 • MİM 491-MİM421  _ Tasarım Stüdyosu V

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, DSÜ. Öğr. Gör. Emre Şavural, DSÜ. Öğr. Gör. Erdal Sorgucu, DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan Aksoy, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu Bal

 

Tasarım Okulu Projesi

Proje konusu olarak benimsenen Tasarım Okulunun tıpkı Bauhaus Okulu gibi yeni bir çağın başlangıcını ortaya koyan yenilikçi yaklaşımlarla ele alınması gerekliliği açıktır. Stüdyo kapsamında öğrencilerden pandeminin yaratacağı düşünülen eşik ile mevcut eğitim sistemine/ortamına/içeriğine getirecekleri eleştirel bakışı teknoloji ile birlikte ele alarak ?yeni bir anlayışla? ?yeni bir eğitim ortamı? önerisinde bulunmaları gerekmektedir.

Tüm sosyal, toplumsal ve ekonomik sistemimizi etkileyen bu yeni dönemde bir tasarım okulunun nasıl olması gerektiğine dair kendi senaryolarını aşağıda önerilen iki tasarım alanından birisini seçerek oluşturmaları beklenmektedir.

 

Büşra Ün- Merve Aras

Elif Sultan Kaya- Onur Deniz Kayalar

 

İdil Berktaş - Eylül Olmuş

 

İrem Özçelik - Onur İlgöz

 

 

 

2019-2020 Bahar Dönemi Stüdyo Projeleri

 

 • MİM 192 / MİM 138 _ Basic Design II

Stüdyo Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Caner Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Öğr. Gör. Melek Pınar Uz Baki, DSÜ. Öğr. Gör. Dr. İlkay Dinç Uyaroğlu

 

KAPADOKYA?DA PERFORMANS SANATLARI İÇİN ARAYÜZ TASARIMI 

Temel Tasarım II dersi final projesi kapsamında öğrenciler, Kapadokya Uçhisar? da 5-10 performans sanatçısı ve 30-40 izleyici ve/ya katılımcı için kısa süreli atölye çalışmaları ve gösterilere, performanslara ev sahipliği yapacak mekânsal bir organizasyon tasarladılar. Seçilen tasarım alanı Uçhisar Kalesi?nin kenarında, dramatik bir topoğrafyada, yapılı yerleşim alanının doğal çevreye yaklaştığı,  farklı mimari üretim biçimlerinin kesiştiği, farklı fiziksel nitelikleriyle çeşitlenen mekânsal ögelerin ve kullanıcıların karşılaştığı bir arayüz niteliğindeydi. Kendi seçtikleri performans sanatı ise tasarım konsepti ve senaryolarını geliştirecek içeriği oluşturmaktaydı. Öğrenciler bu özgün yerin sunduğu bağlamdan ve kurguladıkları içerikten hareketle bireysel ve ortak kullanımlara hizmet eden çeşitli aktivitelere ve mekânsal deneyimlere olanak sağlayacak en az 5 farklı nitelikte mekânı içeren proje önerileri geliştirdiler.

 

Batın Alp Kayalıdere

 

Umut Aslan

 

Arda Miskioğlu                                                                                   Emre Özcan

       

 

 

 • MİM 292 _ Tasarım Stüdyosu II

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Şule TAŞLI PEKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi. Müge BAHÇECİ, Öğr. Gör. Seçil ÖZCAN, Arş. Gör. Hüma TÜLCE UMAN,  DSÜ Öğr. Gör. Aysu SAGUN KENTEL, DSÜ Öğr. Gör. Zuhal EKİNCİ

 

YUNUS EMRE SANAT MERKEZİ VE KÜTÜPHANESİ

MİM 292 Tasarım Stüdyosu II dersinin 2019-2020 Bahar Dönemi mimari proje konusu,  2021 Unesco Yunus Emre Yılı- Yunus Emre?nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (1321) olarak kutlanması kapsamında, Yunus Emre?nin mezarının bulunduğu Eskişehir Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Beldesi?nde yapılacak ?Yunus Emre Sanat Merkezi ve Kütüphanesi? olarak belirlenmiştir.  Söz konusu tasarım konusunun, Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan şair ve Sufi filozof Yunus Emre?nin, hâlihazırda mezarının bulunduğu alanda, onun kimliğini ve eserlerini sergilemeyi olanaklı kılan bir program çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır.

 

Esra Akın

 

 

Yavuz Cevher

 

Sena Nur Yılmaz

  

 

 • MİM 392-MİM 322 _ Design Studio IV- Tasarım Stüdyosu IV

Stüdyo Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Ece Kumkale Açıkgöz, Öğr. Gör. Cemre Çelikcan, Arş. Gör. Nehir Bera Biçer, DSÜ. Öğr. Gör. Eser Köken İşleyici, DSÜ. Öğr. Gör. Canan Seyhun, DSÜ. Öğr. Gör. Yaman Eren

 

EXPERIMENTAL ART CENTER IN KASTAMONU OLD-TOWN

The project brief of the 2019-2020 Spring semester MIM.392 Design Studio IV course is decided as an EXPERIMENTAL ARTS CENTER that will be located in the historical city of Kastamonu, Turkey. This center is projected to become a creativity laboratory to be designed for multidisciplinary studies and interactions. The center will also be considered as a making space that revalues the local making tools and know-how with state-of-the-art techniques and creative processes. The project proposals are expected to meet the convenient and flexible space needs for the use of digital interaction tools and enable the users to establish their personal interactions with the ?place? by interpreting the city context with original architectural ideas.

 

Zeynep Sertkaya

 

İlayda Güzelküçük

 

 

Selen Yüksek

 

 

 

 • MİM 422 _ Tasarım Stüdyosu VI

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Öğr. Gör. Dr. Özgür Yakın, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu Bal, DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan Aksoy

 

ULAŞIM/ ENTEGRASYON/ AKTARIM/BAĞLANTI/ BULUŞMA /KESİŞİM MERKEZİ

MİM 422 Tasarım Stüdyosu VI dersi kapsamında öğrencilerden Sakarya Karasu sınırları içinde yer alan proje alanında çağdaş, yenilikçi, kentin gelişimini gözeten, esnek ve çevre duyarlı bir Ulaşım Merkezi projesi hazırlamaları istenmiştir. Proje alanı Karasu Limanının yanında yer almakta olup, limana bağlanan demiryolu hattıyla, Karasu sahili ve yerleşimi ile de doğrudan ilişkili bir konumdadır. Bu nedenle projede demiryolu bağlantısı gözetilerek; istasyon/peronlar, kent içi ulaşım bağlantısı geliştirilmesi istenmiştir. Öte yandan limana ve kente dair öneriler getirilmesi, gelecek senaryoları kurgulanması özellikle teşvik edilmiştir.

Proje alanında düşünülmesi gereken fonksiyonlar birbirinden farklı ancak birbirleri ile yakın ilişkili altı ana grupta toplanmış, tasarım sürecinde yeni kullanım önerileri ile programın geliştirilmesi ve yorumlanması beklenmiştir.

 

Beyza Kulu

 

Nesligül Çevik

 

 

 

2019-2020 Güz Dönemi Stüdyo Projeleri

 

 • MİM 191 / GSF 127 _ Temel Tasarım I Stüdyosu

Stüdyo Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Caner Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Öğr. Gör. Tevfik Gürsu, DSÜ. Öğr. Gör. Dr. İlkay Dinç Uyaroğlu

 

'' ÇEŞİTLEME(LER)''

 Dönem teması ?Çeşitleme(ler)? olarak belirlenen MİM 191/GSF 127 Temel Tasarım I dersi final projesinde öğrenciler öncelikle 35*35*35 cm bir küp çerçeve oluşturdular. Bu çerçeve ile birlikte çalışacak sabit bir çizgisel elemanı (min. 70 cm maks. 100 cm boyutlarında) ve istedikleri sayıda ve boyutta çizgisel elemanları içeren ikinci bir çerçeve tasarladılar. Çakışan ve bir arada çalışan iki çerçevenin referans altlığını oluşturduğu projenin nihai aşamasında öğrenciler geçirgen, yarı geçirgen ve geçirimsiz yüzeyler aracılığıyla tanımlanan çeşitli nitelikte hacimler, hacim ilişkileri ve hacim akışlarını içeren üç boyutlu bütüncül bir tasarım elde ettiler.

 

Aylin Yıldırım

 

Çıvgın Cumbul

 

Deniz Yalçınkaya

 

 

 • MİM 291  _ Design Studio I / Tasarım Stüdyosu I

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Şule Taşlı Pektaş, Dr. Öğr. Üyesi Müge Bahçeci, Dr. Öğr. Üyesi Ece Kumkale Açıkgöz, Öğr. Gör. Seçil Özcan, Arş. Gör. Hüma Tülce Uman, DSÜ. Öğr. Gör. Amir Efendiler

 

'' A WEEKEND HOUSE  FOR AN AUTHOR ''

As part of the ARCH 291/ MİM 221 Design Studio I / Tasarım Stüdyosu I, students are expected to design a weekend house in Güvenç Pond (Güvenç Göleti), Kazan, Ankara, for an author who have lived in different periods of time and have given direction to their periods with their literary productions.

The inhabitants of the house should be envisioned according to the author's private and social life; while the architectural program should be identified with the guidance of a close reading on author's habits, lifestyle, routine and/or requirements. As well as the variety of secondary sources, the author?s own literary products can also be used for this close reading while analyzing his/her literary language, content and the period in which they are written.

 

Musacan Çelik

    

 

Yavuz Cevher

 

Esra Akın

 

 

 • MİM 391 / MİM 321  _ Design Studio III / Tasarım Stüdyosu III

Stüdyo Yürütücüleri: Öğr. Gör. Özlem Altun, Öğr. Gör. Melek Pınar Uz Baki, Arş. Gör. Nehir Bera Biçer, DSÜ. Öğr. Gör. Alper Gündüz, DSÜ. Öğr. Gör. Eser Köken İşleyici, DSÜ. Öğr. Gör. Canan Seyhun

 

'' UNI-COM: UNIVERSITY COMMUNITY HOUSING ''

'' ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TOPLU(LUK) KONUT''

The studio aims to develop a critical perspective to the current architectural and urban discussions on community housing. The architectural program comprises of functional complexity, spatial variety, technological and aesthetic qualities proposing multi-usages. The studio intends to raise awareness on contemporary spaces of communal living, co-housing and participation.

 

Ahmet Can Topçu

 

 

Zeynep Sertkaya

 

İrem Özçelik

       

 

 

 

 • MİM 491 _ Tasarım Stüdyosu V

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Öğr. Gör. Özgür Yakın, DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan Aksoy, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu Bal

 

'' KÜLTÜRÜN MEKANI: SANAT VE ZANAAT MÜZESİ''

Mim491 Tasarım Stüdyosu V dersinin proje konusu bir sanat ve zanaat müzesidir. 

Rönesans?a beşiklik etmiş Floransa şehrinin merkezinde, Giotto, Brunelleschi, Michelangelo, Leonardo da Vinci gibi sanatçıların oluşturduğu geleneğin anısını ve zengin mimari varlığı göz önüne alarak, eski şehir için yeni bir kültür merkezi haline gelecek bir Sanat ve Zanaat Müzesi tasarlanacaktır.

Projenin, tarihi ve kültürel mirası ve çevredeki sosyolojik, mimari potansiyeli ortaya çıkartarak, onlarla ilişkilenen çağdaş bir yaklaşıma sahip olması beklenmektedir. Yapının, oluşturulacak mekan ve etkinliklerle, Floransa'ya, kentin tarihini öğrenmek için gelen, farklı kültürel alt yapılara sahip insanlar arasındaki etkileşimi destekleyecek, kültürel işleve sahip sistem önermesi beklenmektedir.

 

Nesligül Çevik

 

Rüya Öztürk

 

 

 

Merve Yücel

 

 

 

 • MİM 422 / Tasarım Stüdyosu VI

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Öğr. Gör. E. Cemre Çelikcan, DSÜ. Öğr. Gör. Erdal Sorgucu, DSÜ. Öğr. Gör. Günay Erdem

 

'' ARŞİV, ARAŞTIRMA VE ETKİNLİK MERKEZİ''

Günümüzde dijitalleşme ile bilgi üretim, işleme ve paylaşım biçimleri yeniden tanımlanmakta, benzer şekilde sanatsal üretim pratikleri de dönüşmektedir. Teknolojiyle kurulan yeni ilişkiler kent kullanıcılarının gündelik pratiklerini dönüştürerek yeni mekansal kurgular ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda, Arşiv/Araştırma ve Etkinlik Merkezi olarak belirlenen konu kapsamında öğrencilerden, Ankara Kavaklıdere?de belirlenen çalışma alanı için bu işlevler odağında, dönüşen üretim, işleme ve paylaşım pratiklerini kapsayacak yeni senaryolar önermeleri beklenmiştir. Öğrencilerin, dönüşmekte olan ilişkileri ve pratikleri göz önünde bulundurarak gelecekte oluşacak yeni pratiklere de cevap verecek sürdürülebilir nitelikte mekanlara ve mekansal kurguya sahip bir mimari tasarım ortaya koymaları hedeflenmiştir.

 

Hafize Nur Arısoy                                                                                Melisa Acar