Stüdyo Projeleri

 2019-2020 Güz Dönemi Stüdyo Projeleri

 

  • MİM 191 / GSF 127 _ Temel Tasarım I Stüdyosu

Stüdyo Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Caner Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Öğr. Gör. Tevfik Gürsu, DSÜ. Öğr. Gör. Dr. İlkay Dinç Uyaroğlu

 

'' ÇEŞİTLEME(LER)''

 Dönem teması “Çeşitleme(ler)” olarak belirlenen MİM 191/GSF 127 Temel Tasarım I dersi final projesinde öğrenciler öncelikle 35*35*35 cm bir küp çerçeve oluşturdular. Bu çerçeve ile birlikte çalışacak sabit bir çizgisel elemanı (min. 70 cm maks. 100 cm boyutlarında) ve istedikleri sayıda ve boyutta çizgisel elemanları içeren ikinci bir çerçeve tasarladılar. Çakışan ve bir arada çalışan iki çerçevenin referans altlığını oluşturduğu projenin nihai aşamasında öğrenciler geçirgen, yarı geçirgen ve geçirimsiz yüzeyler aracılığıyla tanımlanan çeşitli nitelikte hacimler, hacim ilişkileri ve hacim akışlarını içeren üç boyutlu bütüncül bir tasarım elde ettiler.

 

Aylin Yıldırım

 

Çıvgın Cumbul

 

Deniz Yalçınkaya

 

 

  • MİM 291  _ Design Studio I / Tasarım Stüdyosu I

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Şule Taşlı Pektaş, Dr. Öğr. Üyesi Müge Bahçeci, Dr. Öğr. Üyesi Ece Kumkale Açıkgöz, Öğr. Gör. Seçil Özcan, Arş. Gör. Hüma Tülce Uman, DSÜ. Öğr. Gör. Amir Efendiler

 

'' A WEEKEND HOUSE  FOR AN AUTHOR ''

As part of the ARCH 291/ MİM 221 Design Studio I / Tasarım Stüdyosu I, students are expected to design a weekend house in Güvenç Pond (Güvenç Göleti), Kazan, Ankara, for an author who have lived in different periods of time and have given direction to their periods with their literary productions.

The inhabitants of the house should be envisioned according to the author's private and social life; while the architectural program should be identified with the guidance of a close reading on author's habits, lifestyle, routine and/or requirements. As well as the variety of secondary sources, the author’s own literary products can also be used for this close reading while analyzing his/her literary language, content and the period in which they are written.

 

Musacan Çelik

    

 

Yavuz Cevher

 

Esra Akın

 

 

  • MİM 391 / MİM 321  _ Design Studio III / Tasarım Stüdyosu III

Stüdyo Yürütücüleri: Öğr. Gör. Özlem Altun, Öğr. Gör. Melek Pınar Uz Baki, Arş. Gör. Nehir Bera Biçer, DSÜ. Öğr. Gör. Alper Gündüz, DSÜ. Öğr. Gör. Eser Köken İşleyici, DSÜ. Öğr. Gör. Canan Seyhun

 

'' UNI-COM: UNIVERSITY COMMUNITY HOUSING ''

'' ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TOPLU(LUK) KONUT''

The studio aims to develop a critical perspective to the current architectural and urban discussions on community housing. The architectural program comprises of functional complexity, spatial variety, technological and aesthetic qualities proposing multi-usages. The studio intends to raise awareness on contemporary spaces of communal living, co-housing and participation.

 

Ahmet Can Topçu

 

 

Zeynep Sertkaya

 

İrem Özçelik

       

 

 

 

  • MİM 491 _ Tasarım Stüdyosu V

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Öğr. Gör. Özgür Yakın, DSÜ. Öğr. Gör. Gökhan Aksoy, DSÜ. Öğr. Gör. Kutlu Bal

 

'' KÜLTÜRÜN MEKANI: SANAT VE ZANAAT MÜZESİ''

Mim491 Tasarım Stüdyosu V dersinin proje konusu bir sanat ve zanaat müzesidir. 

Rönesans’a beşiklik etmiş Floransa şehrinin merkezinde, Giotto, Brunelleschi, Michelangelo, Leonardo da Vinci gibi sanatçıların oluşturduğu geleneğin anısını ve zengin mimari varlığı göz önüne alarak, eski şehir için yeni bir kültür merkezi haline gelecek bir Sanat ve Zanaat Müzesi tasarlanacaktır.

Projenin, tarihi ve kültürel mirası ve çevredeki sosyolojik, mimari potansiyeli ortaya çıkartarak, onlarla ilişkilenen çağdaş bir yaklaşıma sahip olması beklenmektedir. Yapının, oluşturulacak mekan ve etkinliklerle, Floransa'ya, kentin tarihini öğrenmek için gelen, farklı kültürel alt yapılara sahip insanlar arasındaki etkileşimi destekleyecek, kültürel işleve sahip sistem önermesi beklenmektedir.

 

Nesligül Çevik

 

Rüya Öztürk

 

 

 

Merve Yücel

 

 

 

  • MİM 422 / Tasarım Stüdyosu VI

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Öğr. Gör. E. Cemre Çelikcan, DSÜ. Öğr. Gör. Erdal Sorgucu, DSÜ. Öğr. Gör. Günay Erdem

 

'' ARŞİV, ARAŞTIRMA VE ETKİNLİK MERKEZİ''

Günümüzde dijitalleşme ile bilgi üretim, işleme ve paylaşım biçimleri yeniden tanımlanmakta, benzer şekilde sanatsal üretim pratikleri de dönüşmektedir. Teknolojiyle kurulan yeni ilişkiler kent kullanıcılarının gündelik pratiklerini dönüştürerek yeni mekansal kurgular ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda, Arşiv/Araştırma ve Etkinlik Merkezi olarak belirlenen konu kapsamında öğrencilerden, Ankara Kavaklıdere’de belirlenen çalışma alanı için bu işlevler odağında, dönüşen üretim, işleme ve paylaşım pratiklerini kapsayacak yeni senaryolar önermeleri beklenmiştir. Öğrencilerin, dönüşmekte olan ilişkileri ve pratikleri göz önünde bulundurarak gelecekte oluşacak yeni pratiklere de cevap verecek sürdürülebilir nitelikte mekanlara ve mekansal kurguya sahip bir mimari tasarım ortaya koymaları hedeflenmiştir.

 

Hafize Nur Arısoy                                                                                Melisa Acar