Bölüm Hakkında

 

 

Mimarlık Bölümü’nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına önem veren, mesleği etik kurallar çerçevesinde doğru icra eden, topluma etkin hizmetler sunan mimarlar yetiştirmektir.

Bu misyona uygun olarak hazırlanan eğitim programı ile öğretimde; sanat ve tasarım bağlantısının kurulması, çağdaş teknolojiler kullanılmasının teşvik edilmesi, kültürel mirasın korunması konusunda duyarlılık sağlanması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Tek yapı ölçeğinden başlayarak, kentsel tasarım ölçeğine dek tüm ölçeklerde toplumsal sorumluluk bilinciyle, diğer disiplinlerle işbirliği içinde tasarım problemlerinin çözümü programın özünü oluşturmaktadır.

Bu kapsamda öğrencilere:

• Mimari tasarım konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,

• İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,

• Sanat, tasarım ve uygulama bağlantısını kurabilecek yeterlilikte donanım sağlamak,

• Teknolojik gelişmelere uygun proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,

• Kültürel ve mimari varlıkların korunması ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazandırmak,

• Kaynakların verimli kullanılması konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları

Mimarlık Bölümü mezunları için kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, belediyelerde geniş iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar aynı zamanda özel tasarım büroları açabilmektedirler. Ayrıca akademik ortamda mimarlık alanında büyük bir açık söz konusudur. Yarışmalar da mezunlar için, mimarlık birikimi ve bu birikimin ortamla paylaşımı açısından önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Öte yandan mimarlık mesleğinin disiplinler arası yapısı mimarlık bölümü mezunlarının farklı alanlarda etkin çalışmalar yapmaları için uygun bir ortam oluşturmaktadır.

Bölümün Avantajları

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; bünyesinde yer alan tüm bölümlerin öğrencilerinin ortak alabilecekleri sanat ve kültür derslerine ve bu derslerle ilgili olarak önemli bir eğitim kadrosu potansiyeline sahiptir. Mimarlık Bölümü öğrencilerinin böylesi bir ortamda, heykel, seramik ve fotoğraf alanlarında gerçekleştirilen uygulamalı derslerde sanatsal etkinliklerde bulunma olanakları vardır. Ayrıca çeşitli kuramsal dersler, sosyal dersler ve kültürel dersler ile öğrencilere çok boyutlu gelişme olanağı sağlanmaktadır.

Fakülte bünyesinde ilk yıl eğitiminde deneyimli öğretim elemanlarının işbirliği sonucunda tüm bölümler tarafından ortak yürütülen bir program izlenmekte, bu şekilde Mimarlık Bölümü öğrencilerinin daha üretken olmaları ve yaratıcı bir ruhla özgün tasarımlar yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. İkinci yıldan başlayarak mesleki alanda etkin bir programa geçilmekte, tasarım alanı teknik derslerle desteklenmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda izlenen programlarda temel mimarlık bilgisinin verilmesinin yanı sıra öğrenciler, oluşturulan “seçme ders grupları” ile yeteneklerine, ilgilerine ve becerilerine göre farklı uzmanlık alanlarına yönlendirilmektedirler.

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hazırlık sınıfından başlayarak mimarlık ortamı içinde yer almalarına özellikle önem verilmekte; bu kapsamda düzenli olarak hazırlık sınıfı öğrencilerini ve mimarlık bölümü öğrencilerini bir araya getirecek toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Mezunların Çalıştıkları Kurumlar

Mimarlık Bölümü mezunları “proje” birimine sahip olan tüm kamu kurumlarında; özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların bünyesinde mimari tasarım ve uygulama yapma olanağına sahiptirler. Yine tüm Büyükşehir ve İlçe Belediyeler bünyesinde Mimarlık Bölümü mezunları için benzer çalışma olanakları bulunmaktadır.

Yurtdışı Eğitim İmkanları

Mimarlık Bölümü Erasmus Koordinatörü tarafından kurumsal bağlantıların geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bölüm öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde, yurt dışında önemli üniversitelerde eğitim olanağına sahiptirler.

Bölümde Gerçekleştirilen Etkinlikler

Mimarlık Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile öğrencilere mimarlık ortamı ile ilişkilenme ve mimarlık gündemini izleme olanağı sağlanmaktadır. Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitime başlandığı 2012 yılından bugüne dek Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Mimarlar Derneği’nin düzenlediği üç önemli sergi düzenlenmiş, çeşitli söyleşiler ve konferanslar gerçekleştirilmiş, atölye çalışmaları yapılmış, öğrencilerin uluslararası atölye çalışmalarına katılımları sağlanmış, öğrenci projeleri uluslararası ve ulusal sergilerde yer almıştır. Öte yandan 2015 yılından başlayarak Koleksiyon işbirliği ile iki yıl sürecek bir paneller dizisi başlatılmış, bu yolla öğrencilerin mimarlık alanında önemli akademisyen ve uygulamacı mimarlarla buluşmaları sağlanmıştır. Bölüm bünyesinde Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuray Bayraktar tarafından yürütülen TÜBİTAK ve VEKAM destekli proje tamamlanmış, proje bulguları Ankara’da oldukça kapsamlı bir sergi ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca Başkent üniversitesi ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi işbirliğini hayat geçirecek projeler Mimarlık Bölümü tarafından üstlenilmiştir.

Ayrıca Fakülte galerilerinde sıklıkla sergiler düzenlenmekte, bu yolla öğrenciler farklı sanatçılar ve sanat ortamları ile bir araya gelmektedir. Öğrenci çalışmalarına da açık böylesi bir ortamdan beslenmek Mimarlık Bölümü öğrencileri açısından oldukça geliştirici olmaktadır.

Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 4. yarıyıl sonunda “Staj 1”, 6. yarıyıl sonunda da “Staj 2” olarak belirtilen çalışmaları tamamlamış olmaları gerekmektedir. Söz konusu stajlar, öğrencilerin eğitim sürecinde kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerileri gerçek ortamlarda pekiştirmelerine yöneliktir.

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tanıtım Kataloğu 2017 versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Yeni öğrencilerimiz için bölüm ORY100 Bölümüm dersi kapsamında yapılan Bilgilendirme Sunuşuna buradan ulaşabilirsiniz.