Bölüm Hakkında

 

 

Mimarlık Bölümü’nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına önem veren, mesleği etik kurallar çerçevesinde doğru icra eden, topluma etkin hizmetler sunan mimarlar yetiştirmektir.

Bu misyona uygun olarak hazırlanan eğitim programı ile öğretimde; sanat ve tasarım bağlantısının kurulması, çağdaş teknolojiler kullanılmasının teşvik edilmesi, kültürel mirasın korunması konusunda duyarlılık sağlanması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Tek yapı ölçeğinden başlayarak, kentsel tasarım ölçeğine dek tüm ölçeklerde toplumsal sorumluluk bilinciyle, diğer disiplinlerle işbirliği içinde tasarım problemlerinin çözümü programın özünü oluşturmaktadır.

Bu kapsamda öğrencilere:

• Mimari tasarım konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,

• İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,

• Sanat, tasarım ve uygulama bağlantısını kurabilecek yeterlilikte donanım sağlamak,

• Teknolojik gelişmelere uygun proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,

• Kültürel ve mimari varlıkların korunması ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazandırmak,

• Kaynakların verimli kullanılması konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları

Mimarlık Bölümü mezunları için kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, belediyelerde geniş iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar aynı zamanda özel tasarım büroları açabilmektedirler. Ayrıca akademik ortamda mimarlık alanında büyük bir açık söz konusudur. Yarışmalar da mezunlar için, mimarlık birikimi ve bu birikimin ortamla paylaşımı açısından önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Öte yandan mimarlık mesleğinin disiplinler arası yapısı mimarlık bölümü mezunlarının farklı alanlarda etkin çalışmalar yapmaları için uygun bir ortam oluşturmaktadır.

Bölümün Avantajları

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; bünyesinde yer alan tüm bölümlerin öğrencilerinin ortak alabilecekleri sanat ve kültür derslerine ve bu derslerle ilgili olarak önemli bir eğitim kadrosu potansiyeline sahiptir. Mimarlık Bölümü öğrencilerinin böylesi bir ortamda, heykel, seramik ve fotoğraf alanlarında gerçekleştirilen uygulamalı derslerde sanatsal etkinliklerde bulunma olanakları vardır. Ayrıca çeşitli kuramsal dersler, sosyal dersler ve kültürel dersler ile öğrencilere çok boyutlu gelişme olanağı sağlanmaktadır.

Fakülte bünyesinde ilk yıl eğitiminde deneyimli öğretim elemanlarının işbirliği sonucunda tüm bölümler tarafından ortak yürütülen bir program izlenmekte, bu şekilde Mimarlık Bölümü öğrencilerinin daha üretken olmaları ve yaratıcı bir ruhla özgün tasarımlar yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. İkinci yıldan başlayarak mesleki alanda etkin bir programa geçilmekte, tasarım alanı teknik derslerle desteklenmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda izlenen programlarda temel mimarlık bilgisinin verilmesinin yanı sıra öğrenciler, oluşturulan “seçme ders grupları” ile yeteneklerine, ilgilerine ve becerilerine göre farklı uzmanlık alanlarına yönlendirilmektedirler.

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hazırlık sınıfından başlayarak mimarlık ortamı içinde yer almalarına özellikle önem verilmekte; bu kapsamda düzenli olarak hazırlık sınıfı öğrencilerini ve mimarlık bölümü öğrencilerini bir araya getirecek toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Mezunların Çalıştıkları Kurumlar

Mimarlık Bölümü mezunları “proje” birimine sahip olan tüm kamu kurumlarında; özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların bünyesinde mimari tasarım ve uygulama yapma olanağına sahiptirler. Yine tüm Büyükşehir ve İlçe Belediyeler bünyesinde Mimarlık Bölümü mezunları için benzer çalışma olanakları bulunmaktadır.

Yurtdışı Eğitim İmkanları

Mimarlık Bölümü Erasmus Koordinatörü tarafından kurumsal bağlantıların geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bölüm öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde, yurt dışında önemli üniversitelerde eğitim olanağına sahiptirler. Şimdiye dek 3 öğrencimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği'nden, 2 öğrencimiz de Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanma imkanı bulmuştur.

Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 4. yarıyıl sonunda “MİM 300 Staj 1”, 6. yarıyıl sonunda da “MİM400 Staj 2” olarak belirtilen çalışmaları tamamlamış olmaları gerekmektedir. Söz konusu stajlar, öğrencilerin eğitim sürecinde kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerileri gerçek ortamlarda pekiştirmelerine yöneliktir.

1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış Letoon Kutsal Alanında (Muğla-Seydikemer-Kumluova) yürütülen Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Sema ATİK başkanlığında yürütülmektedir. Öğrencilerimiz MİM300 stajlarını uygun bulunması halinde Letoon Antik Kenti Arkeolojik Kazı Alanı'nda yapma olanağı bulmaktadırlar.

 

Mimarlık Bölümü Tasarım Stüdyoları'nda üretilen işleri içeren B-Stüdyo 2016-2017'ye aşağıdaki issuu bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öğrenci ve hocalarımızın universitetercihleri.com sitesinde bölüm hakkında bilgi verdikleri tanıtım videolarına web sitesinden erişebilirsiniz.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tanıtım Kataloğu 2018 versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Yeni öğrencilerimiz için bölüm ORY100 Bölümüm dersi kapsamında yapılan Bilgilendirme Sunuşuna buradan ulaşabilirsiniz.