Program ve Yönetmelikler

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK PROGRAM

Mimarlık bölümünün 2017-2018 Güz döneminin haftalık programına buradan ulaşabilirsiniz. (güncellenmiştir)

PROGRAM (2016-2017 Öncesi Girişliler İçin)

Mimarlık bölümü seçmeli dersler listesine buradan, ders tanımlarına buradan, önkoşullu dersler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

For those students registered before 2016-2017 semester

You may access semester curriculum of undergraduate program of Architecture in English by clicking here, elective course list by clicking here, course contents by clicking here, and prerequisite courses list by clicking here.

%30 PROGRAM (2016-2017 Girişliler İçin)

Mimarlık bölümü %30 İngilizce lisans ders programı ve ders içeriklerine Türkçe olarak buradan, önkoşullu dersler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

For those students registered beginning from 2016-2017 semester

You may access %30 English semester curriculum and course contents in English by clicking here and prerequisite courses list by clicking here.

ÖN KOŞULLU DERSLER

2016-2017 Eğitim Yılı Öncesinde Geçerli (Mevcut) Program Ön Koşullu Dersler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

2016-2017 Eğitim Yılından Başlayarak Geçerli (%30 İngilizce) Program İçin Ön Koşullu Dersler listesinde buradan ulaşabilirsiniz.

 

STAJ DOSYALARI

Mimarlık bölümü 2016-2017 Güz döneminden itibaren geçerli olan staj uygulama esaslarına ve formlara buradan ulaşabilirsiniz.

Staj Kabul Formunu buradan, Staj Sicil Fişini buradan, Staj Ücretine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu buradan, Staj Cumartesi Çalışma Dilekçesini buradan, Staj Rapor Formatını buradan indirebilirsiniz.

Yurtdışında kendi imkanlarıyla staj yapmak isteyen öğrenciler için Staj Kabul Formunu buradan, Staj Değerlendirme Formunu buradan indirebilirsiniz. Yurtdışında staj yapan öğrenciler Mimarlık Bölümü Staj Uygulama Esaslarında belirtilen kriterlere uymakla yükümlüdürler. Staj Raporu Formatı yurtiçi staj rapor formatı için belirtilen kriterlerde olmalıdır.

 

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Lisans Programları Devam Zorunluluğuna Dair Fakülte Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

BURS YÖNERGESİ

Başkent Üniversitesi Burs Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: 

Madde 5-a:

2017 ve takip eden yıllarda (...) Sağlık durumu heyet raporu ile tespit edilerek izinli sayılan öğrencilerin bursları izinli oldukları süre kadar eğitim-öğretim süresine eklenir.

Madde 15: 

Öğrencinin;
(1) Hazırlık Okulu ile Ön Lisans ve Lisans programlarında kaydının askıya alınması, iki defa disiplin cezası alması, Hazırlık sınıfında üç yarıyıl üst üste başarısız olması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste Genel Not Ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi,
(2) Lisansüstü programlarda kaydının askıya alınması, iki defa disiplin cezası alması, her yarıyıl sonunda Genel Not Ortalamasının Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında 2.50’nin, Doktora programlarında 2.70’in altına düşmesi, Tıp ve Diş Hekimliğinde üst üste 2 yıl dönem/staj tekrarına kalması durumunda;
Destek bursları kesilir ve öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.

MİAK YÖNERGESİ

Mimarlık Bölümü müfredatında yer alan dersler ile öğrencilerin kazanması MİAK (Mimarlık Akreditasyon Koşulları) uyarınca 5 temel başlık altında derslerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

ÇİFT ANADAL Ve YANDAL BAŞVURU KOŞULLARI

Mimarlık Bölümü çift anadal ve yan dal başvuru koşulları buradan ulaşabileceğiniz fakülte çift anadal ve yan dal başvuru koşulları dosyasında yer almaktadır.

 

AKADEMİK YAZIM KURALLARI ve İNTİHALE (AŞIRMACILIK) KARŞI BÖLÜM GENEL İLKELERİ

Akademik yazım kurallarına ve kaynakça göstermeye ilişkin detaylı bilgi edinmek için Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümü içinde bulunan Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı bünyesinde hazırlanmış olan Akademik Yazım Kitapçığı'na buradan ulaşabilirsiniz.

 

FAYDALI BİLGİLER