Stajlar

STAJ DOSYALARI

Mimarlık Bölümü (2019-2020 Bahar döneminden itibaren geçerli olan) Staj Uygulama Esasları'na buradan ulaşabilirsiniz.

2019-2020 Bahar döneminden itibaren buradan ve fakülte websayfasından ulaşabileceğiniz staj formları geçerlidir:

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Staj Bilgi Formu

Staj Kabul Formu

Staj Değerlendirme Formu 

Staj Ücretine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

Staj Cumartesi Çalışma Dilekçesi

Sigorta İstememe Dilekçesi

Staj Rapor Formatı

 

Yurtdışında kendi imkanlarıyla staj yapmak isteyen öğrenciler için altta bulunan staj formları kullanılacaktır:

Letter of Acceptance (Staj Kabul Formu yerine)

Internship Evaluation Form (Staj Değerlendirme Formu yerine)

Yurtdışında staj yapan öğrenciler Mimarlık Bölümü Staj Uygulama Esaslarında belirtilen kriterlere ve duyurulan teslim tarihlerine uymakla yükümlüdürler. Staj Raporu Formatı da yurtiçi staj rapor formatı için belirtilen kriterlerde olmalıdır.

Staj Komisyonu:

Öğr. Gör. Dr. Özgür YAKIN, Öğr. Gör. E. Cemre ÇELİKCAN, Öğr. Gör. Seçil ÖZCAN