Yönetmelik ve İlkeler

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Lisans Programları Devam Zorunluluğuna Dair Fakülte Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

BURS YÖNERGESİ

Başkent Üniversitesi Burs Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: 

Madde 5-a:

2017 ve takip eden yıllarda (...) Sağlık durumu heyet raporu ile tespit edilerek izinli sayılan öğrencilerin bursları izinli oldukları süre kadar eğitim-öğretim süresine eklenir.

Madde 15: 

Öğrencinin;
(1) Hazırlık Okulu ile Ön Lisans ve Lisans programlarında kaydının askıya alınması, iki defa disiplin cezası alması, Hazırlık sınıfında üç yarıyıl üst üste başarısız olması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste Genel Not Ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi,
(2) Lisansüstü programlarda kaydının askıya alınması, iki defa disiplin cezası alması, her yarıyıl sonunda Genel Not Ortalamasının Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında 2.50’nin, Doktora programlarında 2.70’in altına düşmesi, Tıp ve Diş Hekimliğinde üst üste 2 yıl dönem/staj tekrarına kalması durumunda;
Destek bursları kesilir ve öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.

 

MİAK YÖNERGESİ

Mimarlık Bölümü müfredatında yer alan dersler ile öğrencilerin kazanması MİAK (Mimarlık Akreditasyon Koşulları) uyarınca 5 temel başlık altında derslerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

AKADEMİK YAZIM KURALLARI ve İNTİHALE (AŞIRMACILIK) KARŞI BÖLÜM GENEL İLKELERİ

Akademik yazım kurallarına ve kaynakça göstermeye ilişkin detaylı bilgi edinmek için Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümü içinde bulunan Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı bünyesinde hazırlanmış olan Akademik Yazım Kitapçığı'na buradan ulaşabilirsiniz.

 

FAYDALI BİLGİLER