Yönetmelik ve İlkeler

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Değişim Programlarına ilişkin Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Lisans Programları Devam Zorunluluğuna Dair Fakülte Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal Programı ile ilgili Yönergeye buradan ve ilgili Belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Yandal Programı ile ilgili Yönergeye buradan, ilgili Belgelere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

BURS YÖNERGESİ

Başkent Üniversitesi Burs Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: 

Madde 5-(1)

a) 2017 yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için; burslar, Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programı ile ön lisans ve lisans programlarında öğrencinin kaydının askıyaalınmaması, iki defa kınama veya altında ya da bir defa kınamanın üstünde disiplin cezası almaması, Hazırlık sınıfında üç yarıyıl üst üste başarısız olmaması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi, Tıp ve Diş Hekimliğinde üst üste 2 yıl dönem/klinik uygulama tekrarına kalmaması koşuluyla devam eder. Bursu kesilen öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.

b) 2017 ve takip eden yıllarda ÖSYS girişli öğrenciler için; ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, Zorunlu Hazırlık sınıfında bir yıl, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın kılavuzda belirtilen programın normal eğitim-öğretim süresi kadar devam eder. Öğrencinin Yabancı Diller Yüksek Okulu zorunlu hazırlık sınıfını tekrarı durumunda; tekrar edilen yıl, öğrenci kayıt yaptırdığı yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen hazırlık sınıfı öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Askıda geçirilen süreler normal eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Normal eğitim-öğretim süresinde mezuniyet hakkını kazanamayan öğrenci eğitiminin uzadığı sürede kayıt yaptırdığı yıl için Mütevelli Heyet tarafından bölümü için belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

c) ÖSYS Burslu olarak Zorunlu Hazırlık sınıfı bulunmayan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi almaları durumunda bursları geçerli değildir. Bu öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından ilgili akademik yıl için belirlenen hazırlık sınıfı öğrenim ücreti alınır.

d) Yatay geçiş ve Üniversite içi geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerden 2017 ve sonraki yıllarda ÖSYS Sınavına girmiş olanlar için Madde 5/b uygulanır. e) Ön lisans ve lisans programları için normal eğitim-öğretim süreleri Madde 19’da belirtilmiş olup bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin bursları kesilir.

Madde 13 (Destek Burslarının Kesilmesi Hakkında)

(1) Ön lisans ve lisans öğrencisinin, Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programı ile ön lisans ve lisans programlarında kaydının askıya alınması, iki defa kınama veya altında ya da bir defa kınamanın üstünde disiplin cezası alması, Hazırlık sınıfında üç yarıyıl üst üste başarısız olması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve Madde 19’da belirtilen süreler içerisinde mezun olamaması durumunda destek bursları kesilir.

(2) Lisansüstü öğrencinin, lisansüstü programlarda (İngilizce Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık programları dahil) kaydının askıya alınması, iki defa kınama veya altında ya da bir defa kınamanın üstünde disiplin cezası alması, her yarıyıl sonunda genel not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 2.50’nin, doktora programlarında 2.70’in altına düşmesi, Tıp ve Diş Hekimliğinde üst üste 2 yıl dönem/klinik uygulama tekrarına kalması ve Madde 19’da belirtilen süreler içerisinde mezun olamaması durumunda destek bursları kesilir.

(3) Bursu kesilen öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.

 

MİAK YÖNERGESİ

Mimarlık Bölümü müfredatında yer alan dersler ile öğrencilerin kazanması MİAK (Mimarlık Akreditasyon Koşulları) uyarınca 5 temel başlık altında derslerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

AKADEMİK YAZIM KURALLARI ve İNTİHALE (AŞIRMACILIK) KARŞI BÖLÜM GENEL İLKELERİ

Akademik yazım kurallarına ve kaynakça göstermeye ilişkin detaylı bilgi edinmek için Başkent Üniversitesi  Akademik Yazım Kitapçığı'na buradan ulaşabilirsiniz.