Üstlenilen Projeler

Üstlenilen Projeler

 

Cumhuriyet'in Müzesi Atatürk Bulvarı

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Kanal B işbirliği ile hayata geçirilen,  "Cumhuriyet'in Müzesi Atatürk Bulvarı" adlı TV programı Mart 2018 tarihinde saat 19.00 da Kanal B Televizyonunda yayınlanan ilk bölümü ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Cumhuriyet'in Müzesi Atatürk Bulvarı tanıtım metni için tıklayınız.

Cumhuriyet'in Müzesi Atatürk Bulvarı resmi youtube sayfası: https://www.youtube.com/channel/UC438u5RSymRWuYtVxdcCgRQ/videos

 

AOSB Kentsel Tasarım Projesi / Anadolu Vadisi

Başkent Üniversitesi ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi arasında 03.06.2015 tarihinde imzalanan “Kentsel Tasarım Projesi Sözleşmesi” uyarınca Proje Hizmetleri başlığı altında yer alan tüm çalışmalar tamamlanarak 02.11.2015 tarihi itibari ile1/5000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli projelerin, proje raporunun ve maketin son teslimi gerçekleştirilmiştir.

Başkent Üniversitesi ve AOSB iş birliği ile hayata geçirilmesi planlanan kentsel tasarım projesi, sürekliliği olan yeşil bir doku oluşturmak amacı ile kurgulanmış; alanın; bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal, idari ve ticari amaçlı yapıları ve üretim ve eğitim birlikteliğine olanak sağlayacak yapıları bünyesinde barındırması hedeflenmiştir. Projenin ortaya çıkmasına yol açan AOSB öngörüsü; sanayi bölgesi içerisinde bir rekreasyon alanı elde edilmesine yöneliktir ve bu yanı ile öncü ve örnek bir yaklaşım içermektedir. Pek çok sanayi bölgesi ile olan ilişkisi ve çevre köyler ve uzun vadede oluşacak konut dokusu ile olması muhtemel bağlantısı nedeniyle alan oldukça önemli bir konumdadır. Bu konumu ile alan yakın çevresi için kentsel bir odak olma potansiyeline sahiptir.

Alanın, batı yönünde İstanbul-Eskişehir yoluna bağlanan AOSB yerleşkesinin ana girişine olan yakınlığı ve kuzeydoğu yönündeki ikinci girişine sadece iki parsel olan mesafesi, kullanıma açıldığında hem hafta içi üretim sürecinde hem de hafta sonu rekreasyon ve sosyal-eğitim aktiviteleri sürecinde yaşayan, canlı bir kentsel alan olabileceği fikrini desteklemektedir. Bu yüzden alan; hafta içinde iş alanlarına destek kullanımlar sağlayacak, hafta sonları rekreatif aktivitelerle canlanacak ve çevresini de dönüştürecek bir yaklaşım ile ele alınmış, sadece AOSB için bir yaşam alanı olarak değil çevrede oluşacak konut dokusunu ve çevre köyleri de besleyecek şekilde kurgulanmıştır.

Anadolu Vadisi olarak adlandırılmış olan alan, kentsel ve rekreasyonel çekim merkezi olarak düzenlenmiş; tasarımın özünü alanda süreklilik gösteren yeşil bir dokunun elde edilmesi ve yapılması planlanan sosyal ve eğitim amaçlı binaların, hem mevcut doğal doku ile hem de elde edilecek yeşil doku ile kaynaşması oluşturmuştur.

Proje tanıtım metni için tıklayınız.

  

  

Foto Galeri: