Duyurular
Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması

"Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın onuncusu olan “MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI YERLEŞKESİ  DEĞERLENDİRME PROJESİ” Ulusal Fikir Yarışması,  mimarlık öğrencilerinin ve Cumhuriyetin başkenti Ankara’da Cumhuriyetin temsil ve simge yapılarına ilişkin fikir projesi üretmek isteyenlerin  kentte bulunan nitelikli ve işlevsel bir alanın kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde korunması, korunarak yaşatılması, kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesi ve bellek mekanı ile birlikte bilinç mekanı  yönünde tasarımlar ve fikirler  geliştirmelerini, üretilen önerilerin ve hayallerin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak, halk sağlığı açısından yapıda kullanılan asbest malzemesinin bilince çıkartılması ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak da yarışmanın başlıca amaçları arasındadır."

Katılım Şartları:

1)Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü öğrencisi en az bir kişinin de tıp fakültesi öğrencisi olması ve ekip başının mimarlık öğrencisi olması şarttır. (Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Temmuz 2017 tarihinde üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Temmuz 2017’den sonra mezun olan katılımcıların, bu tarihten sonra mezun olduklarını gösteren bir belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye olmaları, ekip içerisindeki tıp fakültesi öğrencilerinin de Ankara Tabip Odası’ndan yazı almış olmaları gerekmektedir.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı ....................................................................................  07Ağustos 2017

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih)................................ 08 Eylül 2017

Sorulan soruların  tümünün cevaplarının ilanı……………………………. 11 Eylül 2017

Havagazı Fabrikası Buluşması ……………………………………………...07 Ekim  2017 

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne teslimi için son tarih...........05 Ocak 2018

(saat 17.00’a kadar)

Değerlendirme Konferansı ..................................................................... 20 Ocak 2018

Sonuçların açıklanması........................................................................... 22 Ocak  2018

Kolokyum ve Ödül Töreni  ...................................................................... 27 Ocak 2018

 

Şartname, dosyalar ve ayrıntılı bilgiye buradan erişilebilir.

Foto Galeri: